Kontakty

Predajca

Názov:ICE, s.r.o
IČO:36300578
DIČ:2020111577
IČ DPH:SK2020111577
Mesto:Považská Bystrica
PSČ:01701
Adresa:1. mája 974/2
Telefón:00421424321343
E-mail:ice@ice-elektro.sk
Kontakt:Ivan Čelko

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 046/5422 771
Fax:
  • 046/5420 685