Predajca

Názov:ICE, s.r.o
IČO:36300578
DIČ:2020111577
IČ DPH:SK2020111577
Mesto:Považská Bystrica
PSČ:01701
Adresa:1. mája 974/2
Telefón:00421424321343
E-mail:ice@ice-elektro.sk
Kontakt:Ivan Čelko
Zapísaná v obchodnom registri Okres.súdu v Trenčíne Odd.:S.r.o, Vl.č.10749/R .

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08