PrevádzkareňICE, s.r.o
1. mája 974/2
01701 Považská Bystrica


: 00421424321343
: ice@ice-elektro.sk

SídloICE,s.r.o
Vieska-Bezdedov 155
020 01 Púchov

: 36300578
: 2020111577
: SK2020111577
Zapísaná v obchodnom registri Okres.súdu v Trenčíne Odd.:S.r.o, Vl.č.10749/R .

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08